Poniżej podano krótki opis cech, które decydują o jakości pelletu drzewnego.

Wartość energetyczna oznacza ilość ciepła, która uwalnia się podczas spalania. Pomnożona przez sprawność kotła daje nam wartość energii jaką uzyskamy ze spalenia 1 kg paliwa. Do ogrzania 1 kg wody o 1 stopien celcjusza potrzeba 4200 J energii, 4200 Dżul [J]= 4,2 Kj= 0,0042 [MJ].
Wilgotność zawiera się w przedziale 5-10%. Parametr ten ma bardzo duże znaczenie dla wartości opałowej paliwa. Jeżeli pelety łatwo się rozpadają, oznacza to, że albo zawierają zbyt dużo wody albo prasowano je przy zbyt niskim ciśnieniu. Maksymalna wilgotność drewna użytego do produkcji pelletu to 15%, powyżej tej wartości drewno jest narażone na działalność bakterii i butwienie.
Pellety drzewne charakteryzują się niską zawartością popiołu (w granicach 0,5%). Popiół składa się głównie ze związków niepalnych, piasku i brudu znajdującego się w korze lub pochodzącego z runa leśnego. Źródłem popiołu może być również brak równowagi (stosunek powietrza do paliwa) w procesie spalania.

Pellety maja od 6-8 mm średnicy i zazwyczaj pomiędzy 12 mm i 32mm długości. Krótsze granulki mogą spalić bardzo szybko i nieefektywnie, a bardzo długie granulki mogą powodować mostkowania blokujące dopływ paliwa. Średnica paliwa wynika z matryc użytych do jego produkcji.  

Ciężar właściwy pelletu drzewnego zależy od siły z jaką był on prasowany. Dobrej jakości paliwo charakteryzuje się ciężarem 600 – 700 kg/m3. Niższe gęstości to paliwo nieprawidłowo uformowane - nie będzie dostarczać optymalnego ciepła. Z drugiej strony, bardzo gęste granulki mają skłonność do niewypalania.    

Sole mają wpływ na proces spalania. W pellecie występują głównie sole potasu oraz sodu, tworzące lepki popiół, pokrywający następnie powierzchnie kotła. Z kolei wysoka zawartość chloru może powodować korozję i degradacje instalacji grzewczych i kominowych.
Kolor jest ściśle powiązany z gatunkiem drewna, obecnością kory lub w niektórych przypadkach sprażeniem wsadu drzewnego w trakcie procesu suszenia (zbyt wysoka temperatura w suszarni). Kolor sam w sobie nie decyduje o jakość granulatu, chociaż ciemny odcień może wynikać wysokiego udziału kory i pellet w takim odcieniu może być niższej jakości.

Pellety drzewne zawierają około 80% substancji lotnych (w % suchej masy). Oznacza to, że w czasie spalania 80% masy drewna przekształci się w gazy, a pozostała część zamieni się w węgiel drzewny. Wysoka zawartość substancji lotnych oznacza, że powietrze należy dostarczać w czasie spalania nad rusztem (powietrze wtórne) czyli tam gdzie zachodzi rzeczywiste spalanie gazów, a nie pod ruszt (powietrze wstępne).  

W czasie transportu pelletu oraz jego przeładunku mogą powstawać uciążliwe pyły. Ich nadmierna obecność w opakowaniu może świadczyć o zbyt słabym stopniu sprasowania.

Gwarancja jakości

Nasz pellet produkowany jest ze specjalnie wyselekcjonowanej, czystej trociny.

Dane kontaktowe

Domhar Sp. z o.o.
ul.Zakładowa 11
62-510 Konin, Poland
 
tel: +48 508 760 461
Fax: +48 63 220 22 50
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com